Kontakt

EXPERT VOLTBUD spółka jawna

03-687 Warszawa,
ul. Łodygowa 52 c
tel./fax 022 678 75 56

NIP: 524-000-61-28
REGON: 010152110
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010768

Poczta ogólna: biuro@expertvoltbud.pl

Ważniejsze poczty personalne:
Współwłaściciel Zdzisław Koziara – zdzislaw.koziara@expertvoltbud.pl

Zapraszamy do kontaktu:

* indicates required field