Informacje o firmie

Firma EXPERT VOLTBUD spółka jawna rozpoczęła działalność w branży budowlanej w dniu 1 lutego 1989 roku jako VOLTBUD spółka cywilna.

W związku ze zmianą przepisów odnośnie firm, w dniu 9 maja 2001 roku firma została przekształcona ze Spółki Cywilnej w VOLTBUD spółka jawna i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS  0000010768.

W roku 2007 powstała nowa, niezależna firma VOLTBUD sp. z o.o.  W obydwu spółkach udziałowcami byli w równych częściach Zbigniew Koziara i Leszek Zdziarski.

W dniu 4 grudnia 2008 r. nastąpiło rozstanie wspólników, w wyniku którego Zbigniew Koziara przejął wszystkie udziały w spółce jawnej, a Leszek Zdziarski przejął wszystkie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Od tego dnia firmy rozpoczęły działalność równolegle jako niezależne podmioty gospodarcze bez żadnych powiązań finansowych i strukturalnych.

Ze wzglądu na mylenie dwóch spółek o identycznej nazwie przez inwestorów, dostawców materiałów i inne podmioty w dniu 16 grudnia 2011 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmieniliśmy nazwę firmy z „VOLTBUD spółka jawna” na EXPERT VOLTBUD spółka jawna.

Wpis do KRS nastąpił 19.12.2011 r. i od tego działaliśmy pod nazwą EXPERT VOLTBUD Zbigniew Koziara spółka jawna.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w 2015 r. nazwa spółki została zmieniona z dniem 26.10.2015 r. na EXPERT VOLTBUD Z. Koziara spółka jawna

Zawsze mieliśmy i mamy dobrą opinię u naszych inwestorów, dostawców materiałów i podwykonawców jako partner rzetelny i terminowo realizujący płatności.  Umiemy współpracować z małymi, jak i dużymi firmami.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Państwu za dotychczasową współpracę i okazane nam zaufanie oraz pragniemy zapewnić, że nie zawiedziemy Państwa działając pod nazwą EXPERT VOLTBUD Z. Koziara spółka jawna.